University of Arkansas Little Rock
Intensive English Language Program

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา, TOEFL และการเตรียมตัวสอบ, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

The Intensive English Language Program (IELP) ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas เมือง Little Rock (UALR) เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร IELP อาจสามารถสมัครขอเข้าทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ที่ UALR โดยไม่ต้องยื่นผลการทดสอบ TOEFL

การศึกษามีทั้งหมดสามภาคด้วยกัน โดยในทุกภาคจะทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ IELP เสนอการศึกษาภาษาอังกฤษหลายระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยและเตรียมสอบ TOEFL ทุกชั้นเรียนจะสอนทักษะขั้นพื้นฐานหลายอย่าง เช่น การอ่าน, การเขียน, การพูด, การฟัง, วัฒนธรรม, ไวยากรณ์ และการออกเสียง

IELP ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1978 มีอาจารย์ผู้สอนผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติหลายปี  สำนักงานให้บริการนักศึกษาชาวต่างชาติ (Office of International Student Services) จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, ประกันสุขภาพ และคอยตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas เมือง Little Rock (UALR) เป็นมหาวิทยาลัยนครบาลตั้งอยู่ในเมืองหลวงของรัฐ Arkansas เสนอหลักสูตรการศึกษามากกว่า 100 สาขาวิชาทั้งในระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรทางอาชีพ เช่น บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วารสารศาสตร์ และการศึกษานานาชาติ เป็นต้น

เมือง  Little Rock เป็นเมืองที่มีขนาดเล็กพอที่นักศึกษาจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการพักอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างง่ายดายและมีขนาดใหญ่พอให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ สภาพอากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิเป็นแบบสบาย ๆ มีอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อน และอากาศจะไม่หนาวมากนักในช่วงฤดูหนาว ที่เมือง Little Rock นี้นักศึกษาจะได้สัมผัสกับความสะดวกสบายของเมืองหลวงของรัฐกับเสน่ห์ของเมืองเล็ก ๆ ทางตอนใต้ที่ถูกผสมผสานไว้ด้วยกัน 

University of Arkansas Little Rock
Intensive English Language Program


2801 South University Avenue
Stabler Hall 301
Little Rock AR 72204
P: 501-569-3468

2801 South University Avenue
Little Rock AR 72204-1099
P: 501.569.3468
EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: University of Arkansas Little Rock
Intensive English Language Program