Long Beach City College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  S20,000—$25,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, การพยาบาล

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC

 • ประเภทของที่พัก

  อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 50 +, การทดสอบ IELTS: Band 5.5 +

 • สื่อสังคม
Long Beach City College


International Student Programs
4901 E. Carson Street
Long Beach CA 90808
P: 562.938.4745
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Long Beach City College