Cerritos College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์, การสื่อสาร, การบริหารธุรกิจ

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม
Cerritos College


11110 Alondra Blvd.
Norwalk CA 90650
P: 562.860.2451, ext. 2133
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Cerritos College