Chabot College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $5,000—$10,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  วิทยาการคอมพิวเตอร์, โอนย้ายมหาวิทยาลัย, การบริหารธุรกิจ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  ไม่มีที่พักให้เลือก

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 60 +, การทดสอบ IELTS: Band 5.5 +

 • สื่อสังคม

ชีวิตในวิทยาลัย

Chabot College ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซานฟรานซิสโกที่สวยงามของ มลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ Chabot College เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการรับรองให้รับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการพร้อมและเรียนรู้วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตแบบอเมริกันในชุมชน

นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถลงเรียนในหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพ ในกว่า 149 สาขาวิชา Chabot College เป็นสถานศึกษาที่เป็นเลิศในเตรียมความพร้อมเพื่อการย้ายโอนไปศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาที่มีเป้าหมายในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ Chabot College ยังอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง และอยู่ในระยะทางขับรถไปถึงเมืองเช่น เมืองเบิร์กเล่ย์ เมืองซาน โฮเซ่ และ เมืองซาน ฟรานซิสโก

ในเขตอ่าวซานฟรานซิสโกนี้ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับประเพณีการดำเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมความหลากหลายมากที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปี โดยจะมีฝนตกเป็นพัก ๆ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ และจะมีแสงแดดในช่วงฤดูร้อน อีกทั้ง ยังมีสถานสันทนาการ สถานประวัติศาสตร์ และแหล่งรวมความบันเทิงมากมาย  การคมนาคมขนส่งมวลชนสะดวกสบายรวมถึงการเดินทางไปยังเมืองใกล้เคียงอีกด้วย

หลักสูตรการศึกษา

Chabot College นำเสนอหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (A.A.) หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (A.S.) และหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่ CSU (A.A.-T และ A.S.-T) รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพ สาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมีดังนี้:

 • การบัญชี
 • สถาปัตยกรรม
 • บริหารธุรกิจ
 • ชีววิทยา
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรม
 • รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 • ศิลปศาสตร์
 • การออกแแบบกราฟฟิค
 • การตลาดและการบริหาร
 • จิตวิทยา

การย้ายโอนไปศึกษาต่อ

เรามีศูนย์โอนย้ายไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (College Transfer Center) เปิดให้บริการนักศึกษาฟรี โดยที่นักศึกษาสามารถเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการโอนย้ายไปศึกษาต่อในวิทยาลัยสี่ปีหรือมหาวิทยาลัยได้ รวมไปถึงการรับความช่วยเหลือในการดำเนินการโอนย้ายไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาหลายคนจาก Chabot College ได้โอนย้ายไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสี่ปีชั้นนำหลายแห่ง รายชื่อของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาของเราเลือกไปศึกษาต่อมีดังนี้:

 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ เบิร์กลีย์ (UCB)
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ ลอส แองเจลิส (UCLA)
 • มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียที่อีสเบย์ (CSU)
 • มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียที่ซานฟรานซิสโก (SFSU)
 • มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียที่ซานโฮเซ่ (SJSU)
 • มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ (USC)
 • และมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ นักศึกษาของเรายังได้รับประกันการโอนย้ายไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไปนี้:

 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ เดวิส
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ เออร์ไวน์
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ เมอร์เซด
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ ริเวอร์ไซด์
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ ซานดิเอโก้
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ ซานตาครูส
 • มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ณ ซานตาบาบาร่า

        รวมทั้งการรับประกันการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีวิทยาเขตทั้งหมด 23 แห่งอีกด้วย (หลักสูตร A.A.-T และ A.S.-T)

ระเบียบการรับสมัครและค่าเล่าเรียน

Chabot College ทำการเรียนการสอนในระบบทวิภาค และเปิดสอนภาคฤดูร้อนในกรณีพิเศษ

กำหนดการรับใบสมัคร ภาคฤดูใบไม้ร่วง (ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน แนะนำให้สมัครก่อนวันที่ 30 เมษายน) และภาคฤดูใบไม้ผลิ (ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน) นักศึกษาใหม่จะต้องมาถึงก่อนวันเปิดเทอมการศึกษาเพื่อเข้าร่วมงานปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยประมาณคือ 6,936 เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหนึ่งปีการศึกษา

บริการสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

หลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (ISP) ให้บริการนักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบและให้ความสนับสนุนนักศึกษาทางด้านวิชาการ, การวางแผนอาชีพ, การเลือกวิชาเรียน และบริการอื่น ๆ ดังนี้:

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 • การศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง, ให้คำปรึกษาทั้งทางด้านการเข้า-ออกเมืองและเรื่องส่วนตัว
 • ศูนย์การประเมินผลและกวดวิชา
 • สโมสรนักศึกษาและองค์กรต่าง ๆ
 • การช่วยหาที่พัก
 • จัดงานและกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา
 • ศูนย์โอนย้ายไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
 • ศูนย์อนามัยนักศึกษา
 • ศูนย์จ้างงานนักศึกษา

ชีวิตในสถานศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน

นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ อาทิ  สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา กิจกรรมการกีฬา หนังสือพิมพ์ เทศกาลงานวัฒนธรรม และงานเลี้ยงฉลองต่าง ๆ อีกมากมาย 

Chabot College มีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมพรั่งด้วยคอมพิวเตอร์ที่ติดอินเตอร์เน็ตในตัวแล้วกว่า 120 เครื่อง ตั้งอยู่ในอาคารที่กว้างขวางกว่า 40,000 ตารางฟุต นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถใช้ห้องเรียนและห้องแลป สำหรับสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อักษรศาสตร์ มนุษยวิทยา ภาษาต่างประเทศ ศิลปศึกษา การดนตรี การแสดง ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และพลศึกษา  อีกทั้งยังมีโรงละคร หอดูดาว โรงยิม 2แห่ง สนามกรีฑา 5 แห่งพร้อมลู่วิ่ง 400 เมตร สนามเทนนิส 12 คอร์ท สนามแร็กเกตบอล และแฮนด์บอลในร่ม  ศูนย์ออกกำลังใหม่พรั่งพร้อมด้วยเครื่องออกกำลังทันสมัย

ที่พักนักศึกษา

ถึงแม้ว่า Chabot College จะไม่มีหอพักนักศึกษา แต่เรามีบริการผ่านเอเย่นต์ช่วยหาบ้านพักที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่แพง ที่ผ่านการคัดเลือกและอยู่ใกล้กับวิทยาลัยให้กับนักศึกษา รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการหาอพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่าร่วม และการพักอาศัยกับโฮสชาวอเมริกัน การคมนาคมรอบมหาวิทยาลัยนั้นสะดวกและปลอดภัย

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ (ESL)

Chabot College เปิดสอนหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษเฉพาะขั้นกลางและขั้นสูงเท่านั้น ไม่เปิดสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

นักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสามารถสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่มหาวิทยาลัย Berkeley หรือศูนย์ภาษาอเมริกัน (ALP) ซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย ในกรณีนี้ Chabot College จะออกจดหมายรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต้องผ่านการทดสอบของ ELS หรือ ALP ที่คะแนน 109, TOEFL หรือ IELTS แล้วถึงจะสามารถเข้าเริ่มการศึกษาที่ Chabot College ได้

Chabot College


International Student Program
25555 Hesperian Boulevard
Hayward CA 94545
P: 1.510.723.6715
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Chabot College