Fresno City College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $5,000—$10,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, การบริหารธุรกิจ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  WASC

 • ประเภทของที่พัก

  อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 5+, TOEFL: 61+

 • สื่อสังคม

วิทยาลัย Fresno City มีความภาคภูมิใจกับประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายและจำนวนนักศึกษาที่ทำการสมัครเข้าศึกษากว่า 24,000 คน นักศึกษาชาวต่างชาติของเรามาจากมากกว่า 45 ประเทศจากทุกทวีป วิทยาลัยเสนอการศึกษามากกว่า 200 สาขาวิชา วิทยาลัย Fresno City เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาหรือการเตรียมความพร้อมในการย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

สำนักงานบริการนักศึกษาชาวต่างชาติของวิทยาลัย Fresno City คอยให้บริการนักศึกษาแบบครบวงจร มีอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วพร้อมตอบสนองความต้องการของนักศึกษาชาวต่างชาติ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์และมีความพอใจจากการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแบบรายบุคคล กิจกรรมของวิทยาลัย การาเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ โปรแกรมเกียรตินิยม การกรีฑา และกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

วิทยาลัย Fresno City ตั้งอยู่ในรัฐ California ห่างจากเมือง San Francisco และเมือง Los Angeles ประมาณ 3 ชั่วโมงโดยการเดินทางด้วยรถยนต์ และตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลที่สวยงามเพียงสองชั่วโมงเท่านั้น เมือง Fresno เป็นเมืองอุตสาหกรรมและการเกษตรที่ตั้งอยู่ในหุบเขา San Joaquin

FCC เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีที่ได้รับการรับรองจาก Western Association of Schools and Colleges นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร หรือสามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสี่ปีได้

วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอการศึกษาคุณภาพสูงในราคาประหยัดให้แก่นักศึกษา โดยเสนอค่าใช้จ่ายเพียง 281 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งหน่วยเท่านั้น นักศึกษาสามารถศึกษาในสาขาวิชาทั่วไปและสาขาวิชาหลักทั้งหมดก่อนที่จะย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยสี่ปีได้ นอกจากนี้เมื่อนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญาหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรสองปีแล้วนักศึกษาสามารถออกไปหางานทำได้ทันที

ทำการสมัครเข้าศึกษาที่วิทยาลัย Fresno City ร่วมกันกับกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายของเราผู้กำลังทำความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ โปรดกรอกข้อมูลและส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อการพิจารณาว่านักศึกษามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าทำการศึกษาที่ FCC หรือไม่

 • ผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS
 • บัญชีธนาคารแสดงยอดเงินหรือจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
 • หนังสือรับรองการสนับสนุน
 • ใบรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือวิทยาลัย (ต้องมีสำเนาเอกสารอย่างเป็นทางการในซองปิดผนึก)
 • ใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วผ่านทางออนไลน์

ค่าใช้จ่ายที่คาดไว้รวมทั้งค่าประกันและค่าครองชีพ:

ค่าประกันในแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 1,454.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยปกติจะถูกแบ่งให้จ่ายสองงวดต่อหนึ่งภาคการศึกษา ซึ่งรวมถึงการส่งตัวกลับประเทศและการอพยพทางการแพทย์ นักศึกษาจะต้องซื้อประกันสุขภาพที่วิทยาลัย Fresno City หากต้องการใช้ประกันส่วนบุคคลหรือเอกชนนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะนำมาใช้แทนกันได้

ค่าครองชีพจะอยู่ที่ประมาณ 12,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี แต่อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิถีการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล นักศึกษาสามารถแชร์ห้องอยู่กับเพื่อนหรือนักศึกษาคนอื่นเพื่อแบ่งค่าใช้จ่ายได้

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ 21,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี

เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. -16:00 น.
อาคารบริการนักศึกษา ห้อง 108 (ชั้นล่าง)
1101 East University Avenue
Fresno, California 93741 USA
โทรศัพท์: (559) 442-8256

Fresno City College


1101 E. University
Fresno CA 93741
P: 559-443-8256

1101 E. University
Fresno CA 93741
P: 559-443-8657
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Fresno City College