University of Delaware (ELI)
English Language Institute

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย, นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ท่านอยากศึกษาภาษาอังกฤษ?

ท่านกำลังมองหาสถาบันการศึกษาที่สามารถช่วยท่านในสิ่งที่กล่าวไว้ในรายการดังต่อไปนี้อยู่หรือเปล่า:

 • ท่านต้องการศึกษาหลักสูตรวิชาของมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บหน่วยกิตในขณะที่ศึกษาภาษาอังกฤษอยู่หรือไม่
 • ท่านต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการก่อนที่ท่านจะเริ่มการศึกษาในหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่
 • ท่านต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือไม่
 • ท่านต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน, ประวัติศาสตร์, งานเขียน, และอื่น ๆ อีกมากมายหรือไม่

หากท่านเห็นด้วยกับข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware (ELI) เป็นสถานศึกษาสำหรับท่านอย่างแน่นอน

ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware ตั้งอยู่ในเมือง Newark รัฐ Delaware ซึ่งเป็นเมืองวิทยาลัยที่เงียบสงบและปลอดภัย มีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 30,000 คน เมือง Newark ตั้งอยู่:

 • ห่างจากเมือง Washington, D.C. เพียง 2 ชั่วโมง (160 กม.)
 • ห่างจากเมือง New York City เพียง 2 ชั่วโมง (210 กม.)
 • ห่างจากเมือง Philadelphia เพียง 45 นาที (66 กม.)

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware

การจัดอันดับและชื่อเสียง ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของนิตยสาร US News and World Reports มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware ได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน 100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัย ต่อไปนี้เป็นการจัดอันดับล่าสุดของมหาวิทยาลัย (ปี 2017):

 • อันดับที่ 79 ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (ทั้งรัฐบาลและเอกชน)
 • อันดับที่ 30 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลยอดนิยม
 • อันดับที่ 1 หลักสูตรกายภาพบำบัด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • อันดับที่ 10 ของหลักสูตรวิศวกรรมเคมี

ประวัติศาสตร์แห่งความยอดเยี่ยม ย้อนหลังปีในปี ค.ศ. 1743 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware ได้รับการยอมรับในด้านการศึกษาระดับสูงจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาผู้มีความสามารถสูงอย่างเช่น Joe Biden ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีศิษย์เก่าผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการรัฐ ผู้ชนะรางวัล Nobel และหลายท่านได้เป็นผู้ลงนามในคำประกาศอิสรภาพ

รายชื่อสาขาวิชา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 140 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต) มากกว่า 150 สาขาวิชา

 • วิศวกรรม (เคมี, เครื่องกล, ไฟฟ้า, มหาสมุทร, และอีกมากมาย)
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, การศึกษาทางทะเล, วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ และเกษตรกรรม
 • ธุรกิจและเศรษฐกิจ (รวมทั้ง MBA), การโรงแรม, ร้านอาหาร และการบริหารจัดการสถาบัน
 • กายภาพบำบัด
 • การอนุรักษ์ศิลปะ

จำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทำการศึกษาอยู่ประมาณ 22,850 คน รวมไปถึงนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวนมากกว่า 1,000 คนที่มาจาก 100 ประเทศด้วย

University of Delaware English Language Institute


เกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELI)

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware (ELI) ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1979 มีประวัติที่ยาวนานในการช่วยเหลือนักศึกษาให้ไปถึงเป้าหมายทางภาษาที่พวกเขาตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางอาชีพหรือทางวิชาการ นอกจากนี้สถาบันยังเป็นหน่วยวิชาการของวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware อีกด้วย และมีบทบาทสำคัญในการทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่โด่งดังทางด้านวิชาการอันยอดเยี่ยมระดับโลกอีกด้วย

คณาจารย์และคุณภาพ

ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware (ELI) นั้นพวกเรามุ่งมั่นในการนำเสนอหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูงในทุกด้าน

คณาจารย์ของเรา:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (TESOL) หรือหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์
 • ผ่านการฝึกฝนและมีประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL)
 • เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษหรือมีความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา

นอกจากนี้สถาบัน ELI:

 • ได้รับการรับรองทางวิทยฐานะจากคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Commission on English Language Program Accreditation: CEA)
 • เป็นสมาชิกของสมาพันธ์หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย (Consortium of University and College Intensive English Programs: UCIEP)
 • เป็นสมาชิกของสมาคมหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษอเมริกันของประเทศสหรัฐอเมริกา (English USA/American Association of Intensive English Programs: AAIEP)

การเรียนการสอน 7 ระดับ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware (ELI) เสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไว้ 7 ระดับ ได้แก่:

 • ระดับพื้นฐาน (เตรียมระดับ 1)
 • ระดับผู้เริ่มต้น (ระดับ 1)
 • ระดับผู้เริ่มต้นขั้นสูง (ระดับ 2)
 • ระดับกลาง (ระดับ 3)
 • ระดับกลางขั้นสูง (ระดับ 4)
 • ระดับก้าวหน้า (ระดับ 5)
 • ระดับก้าวหน้าขั้นสูง (ระดับ 6)

นักศึกษาทุกท่านจะต้องสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware (ELI) เพื่อจะได้ถูกจัดให้ศึกษาอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ระยะเวลาการศึกษา

ทุกเซสชั่นของหลักสูตรหลักจะใช้ระยะเวลาทำการศึกษาประมาณ 2 เดือน (7-8 สัปดาห์) หลักสูตรพิเศษบางหลักสูตรใช้ระยะเวลาทำการศึกษาเพียง 4 สัปดาห์เท่านั้น
หลักสูตร Academic Transitions Pathway สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะเปิดสอนตามตารางการศึกษาและมีระยะเวลาทำการศึกษา 8-12 เดือน กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

หลักสูตรทางวัฒนธรรม

ทุกหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware (ELI) จะรวมหลักสูตรทางวัฒนธรรมไว้ด้วย รวมถึงการจัดทริปไปเที่ยวในสถานที่ดังต่อไปนี้:

 • เมือง Washington, DC
 • เมือง New York City
 • เมือง Philadelphia
 • ชายหาด Delaware

นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น เช่น การไปปิคนิก, การจัดงานปาร์ตี้, วันกีฬา, กิจกรรมการเล่นเกมส์ในตอนกลางคืน, กิจกรรมการดูหนังในตอนกลางคืน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษพร้อมกับรับความสนุกสนานไปในตัว

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ (IEP)

เป็นหลักสูตรเด่นของสถาบันสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware (ELI) นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกศึกษาหลักสูตรนี้เพื่อ

 • พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั่วไปของตน
 • พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเพื่อจุดประสงค์ทางอาชีพการงาน
 • เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรมของชาวอเมริกัน

องค์ประกอบของการเรียนการสอนและรูปแบบ

ในหลักสูตร IEP นักศึกษาจะได้ทำการศึกษาอย่างน้อย 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะรวมทั้งการศึกษาในหลักสูตรดังต่อไปนี้:

 • หลักสูตรการฟัง/การพูด (10 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์)
 • หลักสูตรการอ่าน/การเขียน (10 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์)
 • การสอนพิเศษแบบส่วนตัวหรือแบบคลัสเตอร์ (2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
 • การศึกษาในห้องปฏิบัติการทางภาษา (5-6 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์)

รายชื่อสาขาวิชา

นักศึกษาหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษจะทำการศึกษาใน 4 วิชาหลัก (ตามระดับชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา) ดังนี้:

 • ภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 • ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน

ที่พักอาศัย

นักศึกษาหลักสูตร IEP สามารถเลือกประเภทที่พักอาศัยได้ ดังต่อไปนี้: 

 • อพาร์ทเม้นท์ (ตั้งอยู่ภายนอกวิทยาเขต)
 • โฮมสเตย์ (การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน)
 • ที่พักอาศัยอยู่แบบโรงแรมหรือที่เรียกว่า “อินน์-สไตล์” (ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต)

การยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

หลักสูตร Academic Transitions (A.T.)
เป็นหลักสูตร Pathway สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้ได้รับการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข
www.udel.edu/eli/at

นักศึกษาผู้มีมีภูมิหลังทางด้านวิชาการที่ยอดเยี่ยมสามารถได้รับการยอมรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware ได้ผ่านหลักสูตร Academic Transitions (A.T.) โดยที่นักศึกษาชาวต่างชาติจะได้ทำการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของตนผ่านหลักสูตรนี้ที่ ELI ในขณะที่ทำการศึกษาเก็บหน่วยกิตวิชาระดับมหาวิทยาลัย!

ไม่จำเป็นต้องยื่นผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ในการสมัครเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาต้องการทราบล่วงหน้าว่าตนสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตร A.T. ได้ทันทีหรือไม่นักศึกษาจะต้องยื่นผลคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง

หลังจากที่นักศึกษาทำตามเงื่อนไขการสมัครทุกข้อผ่านหลักสูตร A.T แล้วนักศึกษาจะได้ทำการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มเวลาและเก็บหน่วยกิต (ต้องได้เกรด C+ ขึ้นไป) ในขณะที่กำลังทำการศึกษาอยู่ที่ ELI ได้

ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร Academic Transitions นั้นจะขึ้นอยู่กับภาคการศึกษาทั้งสี่ภาค ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.udel.edu/eli/at/price

การยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข (CAP)
ไม่มีผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่มีปัญหา!
www.udel.edu/eli/cap

อย่าให้ผลคะแนนสอบ TOEFL ที่ต่ำมาหยุดยั้งท่านจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา!

นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมสามารถได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Delaware (และที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยพันธมิตร) ได้ผ่านโปรแกรมการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข (CAP) โดยไม่จำเป็นต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEFL นักศึกษาจากโปรแกรม CAP จะต้องทำการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอย่างเต็มเวลาที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELI) เมื่อนักศึกษาทำตามข้อกำหนดของโปรแกรม CAP ทุกอย่างจนสำเร็จแล้ว นักศึกษาสามารถเริ่มทำการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยได้เลยโดยไม่ต้องทำการทดสอบ TOEFL

หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้:

 • หลักสูตร Pre-MBA
 • หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ (EFL Teacher Training: DEFT)
 • สถาบันภาษาอังกฤษด้านกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายของอเมริกา (American Law and Legal English Institute: ALLEI): สำหรับทนาย, ผู้พิพากษา, นักศึกษากฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
 • หลักสูตร Language Adventure USA: หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนหนึ่งเดือนสำหรับนักศึกษาวัยรุ่นผู้มีอายุระหว่าง 15-18 ปี
 • หลักสูตร Summer Language & Leadership Academy (SLLA): สำหรับนักศึกษาวัยรุ่นผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาที่โรงเรียนเอกชนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรเฉพาะพิเศษสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่มีขนาดเล็ก

University of Delaware (ELI)
English Language Institute


189 West Main Street
Newark DE 19716-2588
P: 302.831.2674
CEA EnglishUSA Member UCIEP Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: University of Delaware (ELI)
English Language Institute