Georgia State University
Intensive English Program

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, กฎหมาย

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

ภาพรวม

Intensive English Program (IEP) ที่ Georgia State University เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาให้แก่ผู้ซึ่งมาจากที่ต่างๆ นอกสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งอยู่อาศัยในเขตเมืองแอตแลนต้า นักศึกษาของ IEP ส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน Georgia State University หรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่ือเสียงอื่นๆ นักศึกษาของ IEP จะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรภาษาเพื่อการศึกษาซึ่งจะเตรียมตัวคุณสำหรับการศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของอเมริกา
 • สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนขนาดเล็ก มีครูผู้สอนผู้รอบรู้และเป็นมิตรคอยให้ความช่วยเหลือ
 • ครูผู้สอนจาก ESL ให้คำแนะนำปรึกษาเพิ่มเติม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรหลายๆกิจกรรม ทุกสัปดาห์
 • สามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ศูนย์สุขภาพ คอนเสิร์ต และภาพยนตร์
 • มีอพาร์ทเมนต์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักศึกษาเลือก

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรของ Intensive English Program เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา หลักสูตรต่างๆ อันได้แก่ การสื่อสารด้วยวาจา การอ่านและการฟังเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา การอ่านเสริม โครงสร้างประโยคและการเขียนเรียงความ เพื่อการศึกษาสำหรับการสอบในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ IEP เช่น กลุ่มสนทนาประจำสัปดาห์ของเรา โครงการเรียนรู้จากการบริการ และการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่น่าสนใจอื่นๆ ของแอตแลนต้า

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษร่วมกับวิทยาลัยกฎหมายของมหาวิทยาลัย Georgia State และวิทยาลัยธุรกิจ Robinson นำเสนอหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพที่เปิดสอนในช่วงฤดูร้อน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพด้านกฎหมาย (EPP: L) เป็นหลักสูตรเข้มข้น 6 สัปดาห์ที่ทำการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานร่วมกันกับวิทยาลัยกฎหมายของมหาวิทยาลัย Georgia State และมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชาวต่างชาติในหลักสูตร LL.M. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่จะศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพด้านธุรกิจ (EPP: B) ช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางด้านวิชาการที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Georgia State University

 • มหาวิทยาลัยในเมือง ตั้งอยู่ในเขตดาวน์ทาวน์แอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย
 • เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา 250 หลักสูตร จำนวน 100 สาขาวิชา
 • มีวิทยาลัย 8 แห่ง ได้แก่ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การศึกษา กฎหมาย วิทยาลัยนโยบายศึกษา วิทยาลัยสาธารณสุข วิทยาลัยวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพ และหลักสูตรเกียรตินิยม
 • มากกว่า 53,000 จาก 50 รัฐ และมากกว่า 176 ประเทศ
 • สมาคมนักศึกษานานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายมากเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ

สถานที่ตั้ง

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย Georgia State ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Atlanta ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ไม่เป็นทางการของทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม และรสชาติพิเศษของภูมิภาคนี้ที่ไม่เหมือนใคร เป็นเมืองที่มีความหลากหลายที่มีโอกาสแห่งการการเรียนรู้อย่างมากมายไม่เพียงแต่ภาษาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวัฒนธรรมและมุมมองที่หลากหลายของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ Center for Civil and Human Rights, Centers for Disease Control (CDC), CNN, Coca Cola และ Carter Center อีกด้วย หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษตั้งอยู่ในตึก 25 Park Place ชั้นที่ 15

ปฏิทินการศึกษาของ IEP

สถาบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 ภาคการศึกษาในแต่ละปี ได้แก่ ภาคฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน

วันปิดรับสมัคร
นักศึกษาจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดภายในวันต่อไปนี้

ภาคฤดูใบไม้ร่วง: 10 กรกฎาคม
ภาคฤดูใบไม้ผลิ: 20 พฤศจิกายน
ภาคฤดูร้อน: 3 เมษายน

เวลาในภาคการศึกษา
ฤดูใบไม้ร่วง (กลางเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนธันวาคม): 14 สัปดาห์
ฤดูใบไม้ผลิ (ต้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม): 14 สัปดาห์
ฤดูร้อน (กลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคม): 10 สัปดาห์

* ข้อมูลสำคัญสำหรับนักศึกษา F-1:
ช่วงเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป จึงขอแนะนำให้คุณขอวีซ่าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะมีเวลาเพียงพอในการรับวีซ่า

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร IEP

 • โครงสร้างและองค์ประกอบ
 • การสื่อสารด้วยวาจาเชิงวิชาการ
 • ความคล่องแคล่วในการพูด
 • หัวข้อที่คัดเฉพาะเพื่อการเตรียมการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ
 • การอ่านแบบลื่นไหลต่อเนื่อง
 • การอ่านและการฟังเชิงวิชาการ
 • การเขียนเพื่อการสอบในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิชาชีพ

 • EPP: L - การเขียนและวิเคราะห์ทางกฎหมายเชิงวิชาการ การอ่านและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทางกฎหมาย การฟังและการพูดโต้ตอบในฟอรัมต่าง ๆ ทางกฎหมาย
 • EPP: B - การอ่านและเขียนเชิงธุรกิจ การพูดและการฟังในการนำเสนอ ห้องเรียนวัฒนธรรมของชาวอเมริกันและการเตรียมความพร้อมต่อโลกธุรกิจ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์สำหรับนักศึกษาธุรกิจ

ค่าใช้จ่าย

  ภาคการศึกษา
(14 สัปดาห์)
ฤดูร้อน
(10 สัปดาห์)
ค่าเล่าเรียน $3,456 $3,456
ค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย $180 $120
ที่พักและอาหาร $4,185 $2,866
หนังสือเรียนและอุปกรณ์อื่นๆ $200 $200
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว $1,125 $750
ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ $579 $306
การเดินทาง $315 $210
รวมเป็นเงิน $10,040 $8,028

ตัวเลขข้างต้นเป็นค่าครองชีพขั้นต่ำสำหรับการอยู่อาศัยในแอตแลนต้า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาจแตกต่างกันอย่างมาก ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

ผู้สมัคร

 • ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ต้องยื่นใบจบการศึกษาด้วย)
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ได้รับการรับรองจาก CEA

Georgia State University
Intensive English Program


PO Box 4099
Atlanta GA 30302-4099
P: 404.413.5200
CEA EnglishUSA Member UCIEP Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Georgia State University
Intensive English Program