Howard Community College
English Institute (EI)

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม
Howard Community College
English Institute (EI)


10901 Little Patuxent Parkway
Hickory Ridge Building, Room 200
Columbia MD 21044
P: 443.518.1681
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Howard Community College
English Institute (EI)