University of Missouri Columbia

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

University of Missouri Columbia (MU, UMC หรือ Mizzou) มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่มีสาขาหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองถึง 250 หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการรับเข้าศึกษาต่อแบบมีเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่และหลักสูตรระดับปริญญาโทบางหลักสูตร สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่มีคะแนนสอบ TOEFL ไม่ถึงระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด การรับสมัครเข้าเรียนครั้งสุดท้ายจะอนุมัติเมื่อผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษแล้ว สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ ผู้สมัครสามารถใช้การเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดแทนคะแนน TOEFL แบบ iBTขั้นต่ำ 61 คะแนน ได้

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IEP)

หลักสูตร IEP จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1978 เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่มีความต้องการจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุผลด้านการศึกษา เหตุผลส่วนตัว และด้านอาชีพ เปิดรับสมัครผู้มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และจบการศึกษาระดับมัธยมปลายทุกคน

 • ชั่วโมงการสอนขั้นต่ำ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ชั้นเรียนขนาดเล็กและให้การดูแลเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
 • เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับระดับมหาวิทยาลัย
 • คณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิและมีความมุ่งมั่น
 • มีการจัดกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมขึ้นเป็นประจำ รวมทั้งกิจกรรมทัศนศึกษานอกเมือง
 • ช่วยเหลือในการทดสอบวัดระดับสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษา เรื่องส่วนตัว และการเข้าเมือง
 • ที่พักมีจัดบริการในหอพักต่างๆ ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรืออพาร์ทเมนท์เอกชนนอกวิทยาเขต
 • สามารถใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาของ University of Missouri Columbia เพื่อเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 • ชั้นเรียน IEP ทั้งหมด สำนักงานของคณาจารย์และสำนักบริหาร มีที่ตั้งรวมอยู่ในอาคารเดียวกันภายในวิทยาเขต
 • จะมีการจัดสอบ TOEFL ของสถาบันเมื่อจบแต่ละภาคเรียน
 • รับนักศึกษาเข้าเรียนในเดือนมกราคม มิถุนายน และสิงหาคม 

ชุมชน

โคลัมเบียได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกา Money Magazine เคยจัดอันดับให้โคลัมเบียเป็นหนึ่งใน 20 อันดับสถานที่น่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง ด้วยเหตุผลว่า โคลัมเบียมีระบบการศึกษาชั้นเยี่ยม ตลอดจนในแง่ของด้านเศรษฐกิจ การสาธารณสุข โอกาสด้านที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป ในทำนองเดียวกัน หนังสือ 50 Fabulous Places to Raise Your Family ก็ยกย่องให้โคลัมเบียเป็น "หนึ่งในย่านชุมชนเมืองขนาดเล็กที่ดีที่สุดในประเทศ" ที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัย ทำงาน เล่าเรียน และสนุกกับชีวิต

 • โคลัมเบียเป็นชุมชนที่ปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตร ในมีทำเลที่ตั้งอยู่ครึ่งทาง (200 กิโลเมตร) ระหว่างเมืองแคนซัส ซิตี้กับเมืองเซ็นหลุยส์
 • ค่าครองชีพในโคลัมเบียต่ำกว่าระดับค่าครองชีพโดยเฉลี่ยของทั้งประเทศ 8-10 เปอร์เซ็นต์
 • โคลัมเบียมีสถานที่เพื่อการสักการะบูชามากมาย ได้แก่ มัสยิด โบสถ์ของศาสนายิว และโบสถ์อีกมากมายหลายแห่ง
 • ด้วยประชากรจำนวน 85,000 คน โคลัมเบียจึงเป็นเมืองขนาดกลางที่เปี่ยมด้วยคุณสมบัติที่ดีที่สุดทั้งในด้านการใช้ชีวิตทั้งแบบในเมืองและแบบชนบท

มหาวิทยาลัย

University of Missouri Columbia (MU, UMC หรือ Mizzou) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2382 จึงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวิทยาเขตทั้งสี่ในระบบของ University of Missouri University of Missouri Columbia มักติดอันดับอยู่ในกลุ่มสุดยอดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยซึ่งจัดอันดับโดย Peterson's Competitive Colleges, The Fiske Guide to Colleges และ The Insider's Guide to the Colleges โดยระบุว่าเป็นว่ามหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าพอใจ จากการอ้างอิงในคอลัมน์ Best Buys ของ Barron นิตยสาร Money Magazine เรื่องการศึกษาในระดับวิทยาลัยและการค้นหาวิทยาลัย Mizzou คือหนึ่งในวิทยาลัยที่ขายดีที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา

 • Mizzou มีจำนวนนักศึกษา 30,000 คนจึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ (ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาเป็นชาวต่างชาติจากเกือบ 120 ประเทศ)
 • University of Missouri Columbia เป็นศูนย์ทดสอบ TOEFL อย่างเป็นทางการ
 • ข้อกำหนดสำหรับคะแนน TOEFL ขั้นต่ำคือ iBT 61 คะแนน (บางหลักสูตรการศึกษากำหนดให้มีระดับคะแนนสูงกว่านี้)
 • ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการรับเข้าศึกษาต่อแบบมีเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่และหลักสูตรระดับปริญญาโทบางหลักสูตร สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่มีคะแนนสอบ TOEFL ไม่ถึงระดับที่กำหนด การรับสมัครเข้าเรียนครั้งสุดท้ายจะอนุมัติเมื่อผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษแล้ว
 • สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด คลินิกเพื่อสุขภาพนักศึกษา พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนถึงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬามากมาย อาทิ ศูนย์สันทนาการ อุปกรณ์ยกน้ำหนัก สระว่ายน้ำ คอร์ทเทนนิส และสนามฟุตบอล

หลักสูตรทางการศึกษา

University of Missouri Columbia พรั่งพร้อมด้วยคณะและวิทยาลัยถึง 20 แห่ง ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรในสาขาเฉพาะทางรวมกว่า 250 หลักสูตร College of Agriculture, College of Engineering และ School of Journalism ล้วนแต่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากลในแง่ของความเป็นเลิศด้านการศึกษา นอกจากนี้ สถาบันบัณฑิตศึกษาของ University of Missouri Columbia ยังมีนักศึกษาปริญญาโทกว่า 4,600 คนในหลักสูตรปริญญาโทที่กำลังศึกษากว่า 90 หลักสูตร

University of Missouri Columbia


Intensive English Program (IEP) 208 McReynolds Hall
Columbia MO 65211
P: 573.882.7523
EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: University of Missouri Columbia