ELS Language Centers

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$2,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย, นอกเมือง, ชนบท

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  ได้รับการรับรองจาก ACCET

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
ELS Language Centers


Study English! Explore!
Succeed!
Many locations NJ 08540
P: +1-609-759-5500
ACCET Accredited
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ELS Language Centers