ELS Language Centers

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$2,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย, นอกเมือง, ชนบท

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  ได้รับการรับรองจาก ACCET

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

มีสาขาตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 61 สาขา

เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวอเมริกันในขณะที่ศึกษาภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษา ELS สัมผัสวิถีชีวิตที่หลากหลายโดยการซึมซับทั้งภาษาและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้นี้กับเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่คุณจะได้ทำความรู้จัก

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ELS ได้ช่วยนักศึกษาชาวต่างชาติมากกว่า 1.2 ล้านคนจาก 143 ประเทศทั่วโลกทำการศึกษาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พวกเขาบรรลุถึงเป้าหมายส่วนตัวและทางอาชีพ การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ศูนย์ภาษา ELS Language Centers จะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำที่สุดในชีวิตของคุณ การมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเข้าถึงโอกาสที่ไม่จำกัดทั้งในการศึกษา ธุรกิจ และการพัฒนาส่วนบุคคล

การรับรองหลักสูตร

ศูนย์ภาษา ELS ทั่วโลกได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของทุกประเทศที่

ศูนย์ตั้งอยู่และศูนย์ภาษา ELS ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้รับการรับรองจาก Accrediting Council for Continuing Education & Training (ACCET) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองระดับชาติภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ภาษา ELS ได้รับการอนุญาตให้สอนหลักสูตรดังต่อไปนี้: หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด, หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเร่งรัด, หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBT®, หลักสูตรสำรวจอเมริกา, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, หลักสูตร CELTA TEFL และหลักสูตรพิเศษ ศูนย์ภาษา ELS ได้รับการอนุญาตภายใต้กฎหมายของสหพันธรัฐว่าทางศูนย์สามารถรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาทำการศึกษาภายในประเทศได้

หลักสูตร:

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา:

เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อสมัครเข้าขอทำการศึกษาต่อภายนอกประเทศบ้านเกิดของตน หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของ ELS จะช่วย สร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทางวิชาการที่จำเป็นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ท่านตั้งไว้ เมื่อท่านสำเร็จการศึกษาในระดับ 112 ของหลักสูตรท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการศึกษายืนยันว่าท่านมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจาก วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 650 แห่ง

 • สมัครเข้าศึกษาที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ELS) ของเราที่มีมากกว่า 650 แห่งเพื่อการยอมรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข [เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: UniversitySearch.com]
 • รับใบสมัครแบบมีเงื่อนไขฟรีหนึ่งใบที่สถานศึกษาของเราสาขาใดก็ได้
 • เข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฟรีในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ที่ ELS
 • ได้รับหนังสือรับรองการศึกษาเมื่อเรียนจบ
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถยื่นเป็นใบที่ใช้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษกับสถานศึกษาในเครือ ELS กว่า 650 แห่ง

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อยู่ในรายการเป็นค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) ของปีการศึกษา 2018

 • ค่าเล่าเรียน: $1,840 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 175 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าประกันสุขภาพ: 155 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ต่อภาคการศึกษา 4 สัปดาห์)
 • ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี: $95 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าห้องพักและอาหาร: มีหลายราคา โดยจะแตกต่างกันตามที่ตั้งของศูนย์และประเภทที่พัก

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป:

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปผสมผสานการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเข้ากับหลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะ(SECs) ทำให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ในแบบที่ไม่เหมือนใคร

ในช่วงเวลาเช้าจะสอนสี่หลักสูตรมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในด้านการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงเวลาบ่ายจะเป็นการทำการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ(SECs) ทางด้านภาษาอังกฤษอีกสองหลักสูตร ซึ่งในชั้นเรียนนี้นักศึกษาต้องนำภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้มาใช้สื่อสารในสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากในห้องเรียนที่ตนเองสนใจ ตัวอย่างเช่น สำนวนภาษาอังกฤษ, ภาพยนต์, เหตุการณ์ปัจจุบัน, และวัฒนธรรม เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อยู่ในรายการเป็นค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) ของปีการศึกษา 2018

 • ค่าเล่าเรียน: $1,680 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 175 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าประกันสุขภาพ: 155 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ต่อภาคการศึกษา 4 สัปดาห์)
 • ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี: $95 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าห้องพักและอาหาร: มีหลายราคา โดยจะแตกต่างกันตามที่ตั้งของศูนย์และประเภทที่พัก

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น:

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการสำรวจส่ิงต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวพร้อมกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

นักศึกษาจะทำการศีกษาในช่วงเช้าและมีเวลาว่างในช่วงบ่ายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองได้ เช่น ไปเยี่ยมชมสถานที่ในท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น หลักสูตรนี้ได้รวมทักษะหลักทางภาษาไว้ ซึ่งรวมไปถึงการพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ การอ่าน และการเขียน

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อยู่ในรายการเป็นค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) ของปีการศึกษา 2018

 • ค่าเล่าเรียน: $1,410 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 175 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าประกันสุขภาพ: 155 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ต่อภาคการศึกษา 4 สัปดาห์)
 • ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี: $95 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าห้องพักและอาหาร: มีหลายราคา โดยจะแตกต่างกันตามที่ตั้งของศูนย์และประเภทที่พัก

เข้าไปดูหลักสูตร ELS การเรียนรู้ของเยาวชนในช่วงวันหยุดของเราได้ที่นี่

ELS Language Centers


Study English! Explore!
Succeed!
Many locations NJ 08540
P: +1-609-759-5500
ACCET Accredited
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ELS Language Centers