Pierce College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  โอนย้ายมหาวิทยาลัย, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย, ติวเข้มภาษอังกฤษ

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  NWCCU

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, หอพักนักศึกษา

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 60 +, การทดสอบ IELTS: Band 5.5 +

 • สื่อสังคม

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Pierce College!

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาที่ Pierce College ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ติดอันดับ 10% แรกของวิทยาลัยชุมชน 2 ปีของประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเป็นวิทยาลัยของรัฐบาลที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะและตั้งอยู่ในเมือง Seattle รัฐ Washington มีวิทยาเขตที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงทั้งหมดสองแห่งได้แก่วิทยาเขต Lakewood และ Puyallup  มีนักศึกษาชาวต่างชาติมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา (เพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย), หลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง-เทคนิค และหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพ, และหลักสูตรเรียนลัดมัธยมปลาย  ซึ่งล้วนสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด(ESL)

 • การเรียนการสอนในด้านการอ่าน, การเขียน, ไวยากรณ์, การฟังและการพูด
 • การสอนที่มุ่งเน้นด้านวิชาการเป็นหลัก 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับก้าวหน้า
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก
 • สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยได้โดยตรงในระดับวิทยาลัยเมื่อศึกษาจบหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
 • โปรแกรมจับคู่สนทนากับชาวอเมริกัน

ทางเลือกหลักสูตร

 • หลักสูตรอนุปริญญาเพื่อโอนย้ายหน่วยกิต(2+2=4): นักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปีแล้วโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีก 2 ปีเพื่อจบการศึกษาปริญญาตรี  มีหลายสาขาวิชาให้เลือกอาทิเช่นศิลปศึกษา, บริหารธุรกิจ, สื่อสารมวลชน, คอมพิวเตอร์, เศรษฐศาสตร์, คุรุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปการแสดง, และภาพยนตร์

  หลังจากที่ได้รับการยอมรับเข้าศึกษาที่วิทยาลัย Pierce นักศึกษาสามารถวางแผนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ภายใน 4 ปีและถ้านักศึกษาต้องการทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีทางวิทยาลัยยังรับประกันการยอมรับเข้าศึกษาต่ออย่างมีเงื่อนไขในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14 แห่งด้วยกันอีกทั้งนักศึกษายังสามารถเข้าร่วมโครงการ American Honors ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการและอยู่ในเครือข่าย American Honors เป็นจำนวนมากกว่า 30 แห่ง

  อาจารย์แนะแนวการโอนย้ายหน่วยกิตพร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านกระบวนการการโอนย้ายหน่วยกิตหน่วยกิตการศึกษาจากวิทยาลัย Pierce ได้รับการยอมรับทั่วประเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยได้ทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก, UCLA, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียณเมืองเบิร์กลีย์, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์ณเมืองเออร์แบนา-เมืองเแชมเปญจน์,, มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน, มหาวิทยาลัยเพอร์ดู, สถาบันแฟชั่นเมืองนิวยอร์กและมหาวิทยาลัยคอร์เนล

 • หลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะวิชาเฉพาะช่างและสำเร็จหลักสูตรอบรมวิชาชีพแบบระยะสั้นหรือระยะยาวเพื่อรับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาต่างๆอาทิเช่นบริหารธุรกิจ, ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์, การศึกษาปฐมวัย, และบริการสังคม

 • หลักสูตรเรียนลัดมัธยมปลายหลักสูตรนี้เตรียมพร้อมนักศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมปลายของมลรัฐวอชิงตันอีกทั้งยังรับหน่วยกิตเพื่อโอนย้ายไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกัน  หลักสูตรนี้ใช้เวลา 2 ปี (ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางภาษาด้วย)  นักศึกษาจะจบหลักสูตรบังคับระดับอนุปริญญา โดยศึกษาวิชาที่ให้ทั้งหน่วยกิตระดับมัธยมปลายและหน่วยกิตระดับอนุปริญญาในคราวเดียว

ที่พักอาศัย

ศูนย์นักศึกษาต่างชาดิพร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านที่พักอาศัยนักศึกษาสามารถเลือกที่พักที่เหมาะสมตามความต้องการไม่ว่าจะเป็น:

 • การอาศัยอยู่กับครอบครัวอเมริกัน
 • เช่าอพาร์ทเมนต์หรือห้องที่ตกแต่งพร้อมอยู่ในชุมชนเงียบสงบและปลอดภัยใกล้กับวิทยาเขต

สถานศึกษาบริการอำนวยความสะดวกและกิจกรรมสำหรับนักศึกษา

 • ศูนย์ศึกษานานาชาดิพร้อมต้อนรับให้บริการและช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติ
 • ห้องสมุดที่ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นแห่งปีระดับชาติพร้อมเทคโนโลยีข้อมูลชั้นนำ
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ทันสมัย
 • ศูนย์ภาษาให้บริการติวเข้มและช่วยเหลือด้านตรวจสอบการเขียนฟรี!
 • ศูนย์ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายทันสมัย
 • ตึกวิทยาศาสตร์ใหม่
 • องค์กรนักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมประสบการณ์หลากหลายให้นักศึกษาเช่นกิจกรรมส่งเสริมความรู้, ทัศนศึกษา, การมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริการชุมชนกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เป็นต้น
 • กิจกรรมนันทนาการพบเพื่อนใหม่ผ่านกิจกรรมหลากหลายจากทั้งชมรม; องค์กรนักศึกษา, ทีมกีฬา, คณะผู้แทนนักศึกษา, งานดนตรี, งานละคร, งานภาพยนตร์ในวิทยาเขต
 • ศูนย์บริการข้อมูลทั้งเกี่ยวกับวิทยาเขตและในชุมชนใกล้เคียง

การสมัครเข้าศึกษา

ผู้สมัครทุกท่าน กรุณายื่นเอกสารดังต่อไปนี้:

 • ใบสมัครสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ดาวน์โหลดได้ที่  http://www.pierce.ctc.edu/international/ref/files/ie_student_application_current.pdf)
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ท่านสามารถชำระผ่านทางออนไลน์ได้ที่https://my.pierce.ctc.edu/webapps/RTPC_Server/pay.aspx?amt=5000)
 • หลักฐานการเงินจากธนาคารแสดงทุนการศึกษาที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในปีการศึกษาแรก: หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดต้องมีถึง 17,460 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ, หรือหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรเรียนลัดมัธยมปลายต้องมีถึง 18,852 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ใบแสดงผลการศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมหาวิทยาลัย
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีรายละเอียดของนักศึกษา
 • สำหรับนักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ดูข้อมูลได้ที่: http://www.pierce.ctc.edu/international/ref/files/liability.pdf

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (ESL) หรือหลักสูตรทางวิชาการอื่น กรุณายื่นส่งใบประกาศนียบัตรแสดงการจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายหรือใบแสดงการเข้าชั้นเรียนในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรเรียนลัดมัธยมปลาย กรุณายื่นส่งเอกสารจากหัวข้อที่ให้ไว้ข้างบนและใบประกาศนียบัตรแสดงการจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายที่ผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย กรุณายื่นส่งเอกสารจากหัวข้อข้างบนและ, สำหรับการสมัครเข้ารับการศึกษาโดยตรงในชั้นเรียนระดับวิทยาลัยกรุณายื่นส่งหนึ่งในหลักฐานต่อไปนี้พร้อมใบสมัครด้วย:

 • คะแนน TOEFL อย่างน้อย 61 (IBT) / 173 (CBT) / 500 (PBT)
 • คะแนน IELTS อย่างน้อย 5.5 คะแนนและ BAND ต้องไม่น้อยกว่า 5
 • คะแนน STEP Eiken ขั้นที่ 2A

Pierce College มีการเรียนการสอนตามระบบสี่เทอมรับนักศึกษาเข้าเรียนสี่ครั้งต่อปีเปิดเทอมในเดือนกันยายนมกราคมมีนาคมและมิถุนาย

Pierce College


9401 Farwest Drive S.W.
Lakewood WA 98498-1999
P: 253-964-6229

1601 39th Avenue SE
Puyallup WA 98374
P: 253-964-6229
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Pierce College