Seattle Central College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, Biology

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

คุณทราบหรือไม่ว่า.....?

 • ประเทศสหรัฐอเมริกามีวิทยาลัยชุมชนเป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 แห่งทั่วประเทศ
 • วิทยาลัยชุมชน Seattle Central มีจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาทำการศึกษาอยู่มากเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศสหรัฐอเมริกา (จาก Institute for International Education ปี ค.ศ. 2015-2016)

ทำไมนักศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงเลือกทำการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Seattle Central?

วิทยาลัยเสนอหลักสูตรวิชาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติหลายหลักสูตร

 • หลักสูตรเพื่อการโอนย้าย (“2+2”) นักศึกษาสามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยได้ในปีการศึกษาที่ 3
 • หลักสูตรลัดหรือ “FAST TRACK” (หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรเพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัย) ช่วยคุณประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย โดยการที่คุณทำการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาหลักสูตรเพื่อการโอนย้ายไปศีกษาต่อที่วิทยาลัยในเวลาเดียวกัน
 • หลักสูตรระยะสั้น เสนอหลายสาขาวิชาที่ใช้ระยะเวลาทำการศึกษาไม่นานตั้งแต่ 3 – 12 เดือน รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรด้วย เหมาะสำหรับการศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ, ช่วงที่นักศึกษาหยุดทำการศีกษาระยะยาว, การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรวิชาระยะสั้นอื่น ๆ
 • การฝีกงาน เนื่องจากวิทยาลัยชุมชน Seattle Central ของเราที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Seattle เสนอหลักสูตรการฝึกงาน การฝึกอบรมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา และยังมีเครือข่ายอยู่ทั่วเมือง จึงทำให้วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการหาประสบการณ์ในการทำงานหลังจากที่สำเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว
 • หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง, การพูด, การอ่าน, การเขียน และไวยากรณ์
 • หลักสูตร College Bridge เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับวิทยาลัยแบบไม่เต็มเวลา และหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษแบบไม่เต็มเวลา นักศึกษาสามารถทำการโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยได้
 • หลักสูตรสายอาชีพและหลักสูตรทางด้านเทคนิค ใช้ระยะเวลาทำการศึกษาหลักสูตรสายอาชีพทั้งหมดหนึ่งถึงสองปีในสาขาวิชาที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น การออกแบบกราฟิก การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ การพยาบาล และศิลปะการทำอาหาร เป็นต้น
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลังจากที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสายอาชีพ/หลักสูตรทางด้านเทคนิคแล้ว นักศึกษาสามารถทำการศึกษาต่อที่วิทยาลัยได้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการบริการสุขภาพ

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยชุมชน Seattle Central ตั้งอยู่ในชุมชน Capitol Hill ซึ่งอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจในใจกลางเมือง Seattle โดยใช้เวลาเดินทางด้วยเท้าเพียง 10 นาทีเท่านั้น และตั้งอยู่ใกล้กับถนน Pine Street ซึ่งอยู่ระหว่างถนน Broadway กับถนน Harvard ซึ่งเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ไนท์คลับ โรงภาพยนต์ และสถานที่ช้อปปิ้งหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีรถไฟใต้ดิน รถแท็กซี่ และรถบัสวิ่งอยู่ตลอดเพื่อความสะดวกทางด้านการคมนาคมอีกด้วย เมือง Seattle เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง ผู้คนเป็นมิตร และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ชื่อเสียงและรางวัลระดับประเทศที่ทางวิทยาลัยได้รับ

วิทยาลัยชุมชน Seattle Central ได้รับการแต่งตั้งจากนิตยสาร TIME ให้เป็น “วิทยาลัยแห่งปี (College of the Year)”  นอกจากนี้บทความ “For Achievers, A New Destination” ในหนังสือพิมพ์ New York Times ยังยกย่องวิทยาลัยให้เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชน 11 แห่งที่นักศึกษาประสบความสำเร็จในการโอนย้ายการศึกษาอีกด้วย

โอนย้ายไปสู่ความสำเร็จ

นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถทำการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยสองปีแรกให้สำเร็จ และทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยสี่ปีหรือที่มหาวิทยาลัยในสองปีสุดท้ายได้ ในปีที่ผ่านมานักศึกษาของเราได้รับการยอมรับเข้าทำการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Columbia มหาวิทยาลัย Johns Hopkins มหาวิทยาลัย UC Berkeley มหาวิทยาลัย UCLA มหาวิทยาลัย Cornell มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington และมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่นอีกหลายแห่ง

รับประกันการโอนย้ายไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TAG และ TAP)

คุณสามารถได้รับการประกันการโอนย้ายไปทำการศึกษาต่อที่วิทยาลัย 4 ปีหรือที่มหาวิทยาลัยได้ ทางวิทยาลัยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งเพื่อรับประกันการโอนย้ายไปศึกษาต่อของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California เมือง Irvine และเมือง Santa Barbara มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington เมือง Tacoma และเมือง Bothell มหาวิทยาลัย San Francisco State มหาวิทยาลัย California State เมือง Northridge มหาวิทยาลัย Seattle มหาวิทยาลัย Washington State และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง

มีที่พักอาศัยสามประเภทให้เลือก

อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต, อพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ภายนอกวิทยาเขต (ไม่ไกลจากวิทยาลัย), หรือการพักอาศัยแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวโฮส

ทุนการศึกษา

วิทยาลัยชุมชน Seattle Central เสนอโอกาสในการรับทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติทุกปี

การสนับสนุนในด้านการฝึกงาน

เราคอยช่วยนักศึกษาชาวต่างชาติหางานเพื่อการฝึกงาน เพื่อที่พวกเขาจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เรามีอยู่ในเมือง SEATTLE ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา

การบริการนักศึกษา เครื่องอำนวยความสะดวก และกิจกรรมนักศึกษา

วิทยาลัยชุมชน Seattle Central เสนอบริการให้คำแนะแนวด้านวิชาการ บริการให้คำปรึกษาเรื่องส่วนตัว จัดงานแฟร์เพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย การฝึกอบรมต่าง ๆ กิจกรรมสำหรับนักศึกษา และบริการติวหนังสือฟรี นอกจากนี้ยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตไว้คอยบริการนักศึกษารวมไปถึงห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ร้านอาหาร 2 แห่ง ร้านกาแฟ และศูนย์จัดกิจกรรม/โรงยิม มีสโมสรนักศึกษาให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 60 สโมสร และมีการจัดกิจกรรมหลายร้อยกิจกรรมให้แก่นักศึกษาทุกปี นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่น่าสนุกสนานต่าง ๆ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะใหม่ และมีส่วนร่วมในการออกไปเป็นอาสาสมัคร

เสนอวันเริ่มต้นทำการศึกษาทั้งหมดสี่วันภายในหนึ่งปีการศึกษาและกระบวนการสมัครที่ไม่ยุ่งยาก

วิทยาลัยชุมชน Seattle Central เสนอกระบวนการสมัครเข้าศึกษาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ว่าท่านจะวางแผนทำการศึกษาเพียงแค่สองเดือนหรือสองปี ท่านก็สามารถทำการสมัครได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาสองถึงสามวันเท่านั้น ท่านสามารถเริ่มต้นทำการศึกษาของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นในฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ หรือฤดูร้อน

ไม่มีผลสอบ TOEFL? ไม่มีปัญหา!

วิทยาลัยชุมชน Seattle Central ยอมรับใบแสดงผลสอบ TOEFL, IELTS, SAT และ ACT เพื่อวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา หากท่านไม่มีใบแสดงผลสอบดังกล่าว ท่านต้องทำการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของท่านเมื่อเดินทางมาถึงวิทยาลัยแล้ว

 

 

Seattle Central College


1701 Broadway
Seattle WA 98122
P: 206.934.3893
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Seattle Central College