Seattle Central College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $1,000—$5,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ชีววิทยา

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

คุณทราบหรือไม่ว่า.....?

 • ประเทศสหรัฐอเมริกามีวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด 1,200 แห่ง
 • วิทยาลัยชุมชน Seattle Central มีจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติทำการศึกษาอยู่มากเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศสหรัฐอเมริกา (จาก Institute for International Education ปี ค.ศ. 2015-2016)

ทำไมนักศึกษาชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงเลือกทำการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Seattle Central?

เสนอหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

 • หลักสูตรเพื่อการโอนย้าย (“2+2”) นักศึกษาสามารถโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยได้ในปีการศึกษาที่ 3
 • หลักสูตร High School Completion Plus (การศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไปพร้อมกับศึกษาหลักสูตรระดับวิทยาลัยที่สามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยได้)
  ใช้เส้นทางด่วนเพื่อประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับศึกษาหลักสูตรระดับวิทยาลัยที่สามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยได้
 • หลักสูตรระยะสั้น
  เสนอหลายสาขาวิชาที่ใช้ระยะเวลาทำการศึกษาไม่นานตั้งแต่ 3 – 12 เดือน รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรด้วย เหมาะสำหรับการศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ, ช่วงที่นักศึกษาหยุดทำการศีกษาระยะยาว, การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรวิชาระยะสั้นอื่น ๆ
 • การฝีกงาน
  เนื่องจากวิทยาลัยชุมชน Seattle Central ของเราที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Seattle เสนอหลักสูตรการฝึกงาน การฝึกอบรมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาและยังมีเครือข่ายอยู่ทั่วเมือง จึงทำให้วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการหาประสบการณ์ในการทำงานหลังจากที่สำเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว
 • หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ
  พัฒนาทักษะการฟัง, การพูด, การอ่าน, การเขียน และไวยากรณ์ในหลักสูตร ESL ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของเรา
 • หลักสูตร College Bridge
  เป็นหลักสูตรระดับวิทยาลัยแบบไม่เต็มเวลา คุณสามารถทำการศึกษาเพื่อสะสมเครดิตของวิทยาลัยที่สามารถโอนย้ายได้ถึง 21 เครดิตในขณะที่คุณกำลังศึกษาภาษาอังกฤษอยู่!
 • หลักสูตรสายอาชีพและหลักสูตรด้านเทคนิค
  ใช้ระยะเวลาทำการศึกษาหลักสูตรสายอาชีพทั้งหมดหนึ่งถึงสองปีในสาขาวิชาที่น่าสนใจ เช่น การออกแบบกราฟิก, การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์, การพยาบาล และศิลปะการทำอาหาร เป็นต้น
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลังจากที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสายอาชีพ/หลักสูตรทางด้านเทคนิคแล้ว นักศึกษาสามารถทำการศึกษาต่อที่วิทยาลัยได้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการบริการสุขภาพ

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยตั้งอยู่ในชุมชน Capitol Hill ที่มีชื่อเสียงของเมือง Seattle ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาทีไปถึงศูนย์กลางแห่งย่านธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งหรือนั่งรถไฟใต้ดินไปเพียง 3 นาทีเท่านั้น วิทยาลัยถูกรอบล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ คลับ โรงหนัง และร้านขายของหลายร้าน และการคมนาคมก็แสนสะดวกสบายมีทั้งรถไฟใต้ดิน รถยนต์ และรถบัสประจำทางที่อยู่ไม่ไกล เมือง Seattle เป็นเมืองที่ปลอดภัยและผู้คนเป็นมิตร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ "น่าอยู่" ที่สุดในประเทศหลายครั้งที่มีการจัดอันดับ

รางวัลและการรับรองระดับประเทศ

วิทยาลัยชุมชน Seattle Central ได้รับการแต่งตั้งจากนิตยสาร TIME ให้เป็น “วิทยาลัยแห่งปี (College of the Year)”  นอกจากนี้บทความ “For Achievers, A New Destination” ในหนังสือพิมพ์ New York Times ยังยกย่องวิทยาลัยให้เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชน 11 แห่งที่นักศึกษาประสบความสำเร็จในการโอนย้ายการศึกษาอีกด้วย

การโอนย้ายไปสู่ความสำเร็จ

นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถทำการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยสองปีแรกให้สำเร็จ และทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยสี่ปีหรือที่มหาวิทยาลัยในสองปีสุดท้ายได้ ในปีที่ผ่านมานักศึกษาของเราได้รับการยอมรับเข้าทำการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Columbia มหาวิทยาลัย Johns Hopkins มหาวิทยาลัย UC Berkeley มหาวิทยาลัย UCLA มหาวิทยาลัย Cornell มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington และมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่นอีกหลายแห่ง

Transfer Admission Guarantees (TAG) และ Pathways (TAP)

การโอนย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัย 4 ปีหรือที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน Seattle Central ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California เมือง Irvine, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Washington เมือง Tacoma และเมือง Bothell, มหาวิทยาลัย San Francisco State, มหาวิทยาลัย California State เมือง Northridge, มหาวิทยาลัย Seattle, มหาวิทยาลัย Washington State และมหาวิทยาลัยแห่งอื่นอีกหลายแห่ง

ตัวเลือกด้านที่พักอาศัยสามตัวเลือก

อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต, อพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ภายนอกวิทยาเขต (ไม่ไกลจากวิทยาลัย), หรือการพักอาศัยแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวโฮส

ทุนการศึกษา

วิทยาลัยชุมชน Seattle Central เสนอโอกาสในการรับทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติทุกปี

การให้ความสนับสนุนด้านการฝึกงาน

เมือง Seattle เป็นหนึ่งในเมืองที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเราได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีอยู่ของเราเพื่อช่วยนักศึกษาชาวต่างชาติในการฝึกงานและในการได้รับประสบการณ์จากการทำงานอื่น ๆ การที่วิทยาลัยชุมชน Seattle Central มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Seattle ช่วยให้นักศึกษาสามารถทำการศึกษาและทำงานกับธุรกิจที่อยู่ในท้องถิ่นหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรได้ในระหว่างวันปกติ

บริการ, เครื่องอำนวยความสะดวก และกิจกรรมต่าง ๆ

วิทยาลัยชุมชน Seattle Central เสนอบริการให้คำแนะแนวด้านวิชาการ บริการให้คำปรึกษาเรื่องส่วนตัว จัดงานแฟร์เพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย การฝึกอบรมต่าง ๆ กิจกรรมสำหรับนักศึกษา และบริการติวหนังสือฟรี นอกจากนี้ยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตไว้คอยบริการนักศึกษารวมไปถึงห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ร้านอาหาร 2 แห่ง ร้านกาแฟ และศูนย์จัดกิจกรรม/โรงยิม มีสโมสรนักศึกษาให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 60 สโมสร และมีการจัดกิจกรรมหลายร้อยกิจกรรมให้แก่นักศึกษาทุกปี นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่น่าสนุกสนานต่าง ๆ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะใหม่ และมีส่วนร่วมในการออกไปเป็นอาสาสมัคร

วันที่เริ่มต้นการศึกษาสี่วันและขั้นตอนการสมัครที่ไม่ยุ่งยาก

วิทยาลัยชุมชน Seattle Central เสนอกระบวนการสมัครเข้าศึกษาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ว่าท่านจะวางแผนทำการศึกษาเพียงแค่สองเดือนหรือสองปี ท่านก็สามารถทำการสมัครได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาสองถึงสามวันเท่านั้น ท่านสามารถเริ่มต้นทำการศึกษาของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นในฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ หรือฤดูร้อน

ไม่มีผลสอบ TOEFL? ไม่มีปัญหา!

วิทยาลัยชุมชน Seattle Central ยอมรับใบแสดงผลสอบ TOEFL, IELTS, SAT และ ACT เพื่อวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา หากท่านไม่มีใบแสดงผลสอบดังกล่าว ท่านต้องทำการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของท่านเมื่อเดินทางมาถึงวิทยาลัยแล้ว

 

 

Seattle Central College


1701 Broadway
Seattle WA 98122
P: 206.934.3893
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Seattle Central College