North Seattle College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $5,000—$10,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  NWCCU

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: No requirements, การทดสอบ IELTS: No requirements

 • สื่อสังคม
North Seattle College


9600 College Way North
Seattle WA 98103
P: (206) 934-3672
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: North Seattle College