Marshall University
INTO Marshall University

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  เล็ก

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $10,000 — $15,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, นิติวิทยาศาสตร์

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  AACSB

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, หอพักนักศึกษา

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 60 +, IELTS: Band 5.5 +

 • สื่อสังคม

ทำไมจึงต้องเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัย Marshall?

 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูง ถูกก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1837 เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมากกว่า 100 สาขาวิชา
 • เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำอันดับที่ 17 ในภูมิภาคใต้
 • เสนอค่าเล่าเรียนและค่าที่พักในราคาย่อมเยาให้แก่นักศึกษาเนื่องจากมหาวิทยาลัย Marshall ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก (จำนวนอัตราของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่ออาจารย์ผู้สอนคือ 19:1)
 • อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิสูง (83% ของอาจารย์ผู้สอนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือระดับสูงสุดของสาขา)
 • เสนอหลักสูตร Pathway ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และหลักสูตรภาษาอังกฤษเปิดสอนที่สถาบัน INTO ของมหาวิทยาลัย Marshall
 • การศึกษาคุณภาพสูง ราคาย่อมเยา ชั้นเรียนขนาดเล็ก และมีบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรทำให้มหาวิทยาลัย Marshall มีความไม่เหมือนใคร!

เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการทำการศึกษา

มหาวิทยาลัย Marshall ตั้งอยู่ในเมือง Huntington รัฐ West Virginia ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีความปลอดภัยสูงและมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ 50,000 คน ตั้งอยู่บนเชิงเขาของเทือกเขา Appalachian ที่อยู่เรียบกับแม่น้ำ Ohio รัฐ West Virginia ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่ที่สำคัญหลายเมือง ใช้เวลาเดินทางไปถึงโดยการขับรถเพียงสองสามชั่วโมงเท่านั้น เช่น เมือง Lexington เมือง Louisville เมือง Pittsburgh เมือง Cincinnati และเมือง Columbus เป็นต้น

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Marshall ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง Huntington ที่มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ และธนาคารหลายแห่ง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าไปใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ห้องสมุดสุดทันสมัยที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการติวหนังสือ และร่วมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตได้อีกด้วย

หลักสูตรการศึกษา

มหาวิทยาลัย Marshall เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีวิทยาเขตหลายแห่ง เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่วิทยาลัยและโรงเรียนทั้งหมด 10 แห่งด้วยกัน

 • วิทยาลัยศิลปะและสื่อ
 • วิทยาลัยธุรกิจ
 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา/บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา และการพัฒนาอาชีพ
 • วิทยาลัยวิชาชีพสุขภาพ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสคร์
 • วิทยาลัยศิลปศาสตร์
 • โรงเรียนแพทย์
 • โรงเรียนเภสัช
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

สถาบัน INTO ของมหาวิทยาลัย Marshall

มหาวิทยาลัย Marshall ทำงานร่วมกันกับสถาบัน INTO เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตร Pathway เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทในสาขาอื่น หลักสูตรเหล่านี้เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติผู้ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมทางด้านภาษาอังกฤษและการสนับสนุนส่วนบุคคล

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

เปิดสอนมากกว่า 50 สาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ สื่อสารมวลชน การศึกษาและศิลปศาสตร์

 • ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาผู้ที่ไม่ได้เป็นประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยประมาณคือ 18,198 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งปีการศึกษา

หลักสูตร Pathway ระดับปริญญาตรี

รวมการศึกษาภาษาแบบเร่งรัดและการพัฒนาทักษะทางวิชาการไว้ด้วยกัน เมื่อนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร Pathway ระดับปริญญาตรีแล้ว นักศึกษาจะมีความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีขั้นต่อไปที่มหาวิทยาลัย Marshall

 • นักศึกษาสามารถทำการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีพร้อมกับพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนได้ในเวลาเดียวกัน
 • เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาทั่วไป ดนตรี เทคโนโลยีความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ และทัศนศิลป์
 • ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร Pathway ระดับปริญญาตรีเท่ากับ 11,960 - 20,810 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ 1-2 ภาคการศึกษาของหลักสูตร Pathway

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดสอนมากกว่า 50 สาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เช่น วิจิตรศิลป์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ บริหารธุรกิจ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ระบบสารสนเทศ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา และความยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น

 • ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาผู้ที่ไม่ได้เป็นประชาชนของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยประมาณคือ 19,897 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งปีการศึกษา

หลักสูตร Pathway ระดับบัณฑิตศึกษา

การศึกษาภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดและการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการของหลักสูตร Pathway ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ของเราจะช่วยให้นักศึกษาผู้สำเร็จหลักสูตร Pathway ระดับบัณฑิตศึกษามีความพร้อมต่อการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขั้นต่อไปที่มหาวิทยาลัย Marshall

 • นักศึกษาสามารถทำการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมกับพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนได้ในเวลาเดียวกัน
 • เปิดสอนสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ (MBA) วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ (MSE และเครื่องกล) ภาษาอังกฤษกับ TESOL วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ สารสนเทศศาสตร์สุขภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศ คณิตศาสตร์ ดนตรี การบริหารรัฐกิจความปลอดภัย สังคมสงเคราะห์ การบริหารงานกีฬา และการจัดการเทคโนโลยี
 • ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร Pathway ระดับบัณฑิตศึกษาเท่ากับ 13,990 - 24,330 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ 1-2 ภาคการศึกษาของหลักสูตร Pathway

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่สถาบัน INTO ของมหาวิทยาลัย Marshall จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติในการทำการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ทำการเรียนการสอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการศึกษาจะครอบคลุมทั้งด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และเตรียมความพร้อมต่อการทดสอบมาตรฐาน
 • มีทั้งหมด 6 ระดับ และมีชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักศึกษา 18-20 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน
 • นักศึกษาสามารถทำการศึกษาต่อในหลักสูตร Pathway และหลักสูตรระดับปริญญาได้เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับที่กำหนดไว้
 • ค่าเล่าเรียนของหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเท่ากับ 5,990 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งภาคการศึกษา

 

Marshall University
INTO Marshall University


One John Marshall Drive
Huntington WV 25755
P: 304.696.4686
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Marshall University
INTO Marshall University