ACCET Accredited


Georgia

English for Internationals

Từ năm 1991, chương trình Tiếng Anh dành cho Sinh viên Quốc tế (English for Internationals_EFI) đã và đang giúp cho sinh viên quốc tế có thể học tập tốt hơn! Hàng ngàn sinh viên đến từ hơn 6 ...

  • Các Chương trình tiếng Anh
  • Ch˝ıng trình hè
  • Ngắn hạn/ tín chỉ
  • Trường Nội trú/ Trường cấp II

Ohio

Baldwin Wallace University

Đại học Baldwin Wallace (BW) là một trường đại học tư thục toàn diện tọa lạc ở Berea, Ohio (cách Cleveland 20 phút di chuyển) cung cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và chuyên môn. Hơn 80 chuyên ...

  • Đại học (4 năm)
  • Các Chương trình tiếng Anh
  • Trường Nội trú/ Trường cấp II
  • Sau đại học