South Mountain Community College

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Chi phí

  $5,000—$10,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Cao đẳng cộng đồng (2

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Môi trường

  Thành phố

 • Loại hình nhà ở

  Căn hộ chung cư

 • Mạng Xã hội
South Mountain Community College


7050 S. 24th Street
Phoenix AZ 85042
P: 602.243.8148
Để biết thêm chi tiết: South Mountain Community College