City College of San Francisco
Institute for International Students

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Lớn

 • Chi phí

  $1,000—$5,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Cao đẳng cộng đồng (2

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kỹ thuật Hàng không, Khoa học Máy tính, Ẩm Thực

 • Môi trường

  Thành phố

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  Các trường AACC, Thành viên EnglishUSA, Thành viên UCIEP, ACCJC

 • Loại hình nhà ở

  Sống cùng gia đình người bản xứ, Không có nhà ở

 • Điểm bài thi

  IELTS: Band 5.5 +, TOEFL: 54+

 • Mạng Xã hội
City College of San Francisco
Institute for International Students


50 Phelan Avenue, Box C208D
San Francisco CA 94112
P: 415.239.3895
EnglishUSA Member UCIEP Member
Để biết thêm chi tiết: City College of San Francisco
Institute for International Students