California State University Sonoma
American Language Institute

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Chi phí

  $1,000—$5,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Đại học/Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Truyền thông, Anh ngữ (ESL)

 • Môi trường

  Ngoại ô

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  Thành viên EnglishUSA, WASC , AACSB

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Sống cùng gia đình người bản xứ, Căn hộ chung cư

 • Điểm bài thi

  TOEFL: No requirements, IELTS: No requirements

 • Mạng Xã hội
California State University Sonoma
American Language Institute


1801 East Cotati Avenue International Hall
Sonoma State University
Rohnert Park CA 94928-3609
P: 707.664.2742
EnglishUSA Member
Để biết thêm chi tiết: California State University Sonoma
American Language Institute