College of Marin

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Chi phí

  $1,000—$5,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Cao đẳng cộng đồng (2

 • Thành phần Giới tính Sinh viên

  Nam và Nữ

 • Liên kết Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Có Lựa chọn Tuyển sinh Có Điều kiện

  Không

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Phát triển Trẻ em, Sự nghiệp Dạy nghề

 • Môi tr˝ờng

  Ngoại ô

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  Thành viên EnglishUSA

 • Loại hình nhà ở

  Sống cùng với gia đình người bản xứ, Căn chung cư

 • Điểm bài thi

  TOEFL: 60 +, IELTS: Band 6 +

 • Mạng Xã hội
College of Marin


835 College Avenue
Kentfield CA 94904
P: 415.457.8811 x 7740

1800 Ignacio Blvd
Novato CA 94947
P: 415.457.8811 x 8528
EnglishUSA Member
Để biết thêm chi tiết: College of Marin