Joliet Junior College

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Chi phí

  $5,000—$10,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Cao đẳng cộng đồng (2

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Các chương trình hàng đầu

  Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, Kinh doanh, Khoa học

 • Môi trường

  Ngoại ô

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  Các trường AACC, AACSB, NASM

 • Loại hình nhà ở

  Không có nhà ở

 • Điểm bài thi

  TOEFL: 60 +, IELTS: Band 6 +

 • Mạng Xã hội
Joliet Junior College


1215 Houbolt Road
Joliet IL 60431-8938
P: (815) 280-2262
Để biết thêm chi tiết: Joliet Junior College