ELS Language Centers

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Chi phí

  $1,000—$2,000 Khóa học

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Các chương trình hàng đầu

  Các chương trình Anh ngữ Tổng quát, Tiếng Anh Học thuật

 • Môi trường

  Thành phố, Thị trấn đại học, Ngoại ô, Đồng quê

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  ACCET Accredited

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Sống cùng gia đình người bản xứ, Căn hộ chung cư, Ký túc xá

 • Mạng Xã hội
ELS Language Centers


Study English! Explore!
Succeed!
Many locations NJ 08540
P: +1-609-759-5500
ACCET Accredited
Để biết thêm chi tiết: ELS Language Centers