Institute of American Language and Culture (IALC) at Fordham University

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Lớn

 • Chi phí

  $10,000 — $15,000 Năm

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Đại học/Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Jesuit

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Anh ngữ (ESL), Dự bị Đại học, Anh ngữ Chuyên sâu

 • Môi trường

  Thành phố

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  MSCHE

 • Loại hình nhà ở

  Không có nhà ở

 • Mạng Xã hội
Institute of American Language and Culture (IALC) at Fordham University


45 Columbus Avenue, 3rd Floor
Martino Hall
New York NY 10023
P: 212.636.6353
Để biết thêm chi tiết: Institute of American Language and Culture (IALC) at Fordham University