Harrisburg Area Community College

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Lớn

 • Chi phí

  S20,000—$25,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Cao đẳng cộng đồng (2

 • Thành phần Giới tính Sinh viên

  Nam và Nữ

 • Liên kết Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Có Lựa chọn Tuyển sinh Có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Kỹ thuật, Anh ngữ (ESL)

 • Môi tr˝ờng

  Ngoại ô

 • Loại hình nhà ở

  Căn chung cư

 • Mạng Xã hội
Harrisburg Area Community College


HACC: Central Pennsylvania's Community College One HACC Drive
Harrisburg PA 17110
P: 717-780-2403
Để biết thêm chi tiết: Harrisburg Area Community College