Seattle Central College

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Chi phí

  $1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Cao đẳng cộng đồng (2

 • Thành phần Giới tính Sinh viên

  Nam và Nữ

 • Liên kết Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Có Lựa chọn Tuyển sinh Có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật

 • Môi tr˝ờng

  Thành phố

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá đại học, Sống cùng với gia đình người bản xứ, Căn chung cư

 • Mạng Xã hội
Seattle Central College


1701 Broadway
Seattle WA 98122
P: 206.934.3893
Để biết thêm chi tiết: Seattle Central College