Fox Valley Technical College

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Lớn

 • Chi phí

  $5,000—$10,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Cao đẳng cộng đồng (2

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Kỹ thuật, Công nghệ Thông tin

 • Môi trường

  Ngoại ô

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  HLC

 • Loại hình nhà ở

  Căn hộ chung cư

 • Điểm bài thi

  TOEFL: No requirements, IELTS: No requirements

 • Mạng Xã hội
Fox Valley Technical College


1825 N Bluemound Drive
Appleton WI 54912
P: 9207354878
Để biết thêm chi tiết: Fox Valley Technical College