เครื่องมือช่วยค้นหาโรงเรียนของ Community Colleges USA

ค้นหาโรงเรียน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 18 ผลลัพธ์

College of Southern Nevada

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2
 • ปริญญาตรี

Jamestown Community College SUNY

 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2
 • ออนไลน์
 • ปริญญาตรี

Edmonds College Office of International Programs

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือ Edmonds College! หากคุณเริ่มต้นที่นี่ คุณจะมีโอกาสที่ไม่มีวันสิ้นสุด! เราเป็นวิทยาลัยของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรสองปีสำหรับการโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำ หลักสูตรป...

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2
 • ปริญญาตรี

Chaffey College

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2
 • ปริญญาตรี

Bergen Community College The International Student Center

Bergen Community College ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เป็นวิทยาลัยสหศึกษาหลักสูตรสองปีของรัฐ มีนักศึกษามากกว่า 13,500 คนที่ลงทะเบียนเรียนในหลายวิทยาเขต ทั้งที่ Paramus, ศูนย์การเรียนรู้ Philip Ciarco Jr. Learning Center ใน Hackensack....

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2
 • ปริญญาตรี

Arizona State University-Global Launch Intensive English Program

ที่ Global Launch เราเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษานั้นเป็นมากกว่าการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ในโปรแกรมของเรา คุณจะได้ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารทั้งในสภาพแวดล้อมทางสังคมและด้านวิชาการ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอเมริกัน เขียนรายงานทางวิชาการ....

 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ออนไลน์

Herkimer College

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2
 • ออนไลน์
 • ปริญญาตรี

California State University, Dominguez Hills

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2
 • ปริญญาตรี

College of Lake County

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2
 • ปริญญาตรี

College of Central Florida

 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2
 • ออนไลน์
 • ปริญญาตรี