Truckee Meadows Community College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $5,000—$10,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์, โอนย้ายมหาวิทยาลัย

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  NWCCU

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 6+, TOEFL: 61+, iTEP: 3.7, Duolingo: 90+

 • สื่อสังคม

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1971 ตั้งอยู่ในเมือง Reno รัฐ Nevada ซึ่งเป็นเมืองอเมริกันเวสต์ที่สวยงาม และสามารถมองเห็นเทือกเขา Sierra Nevada ได้ TMCC เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 15,000 คน เปิดสอนมากกว่า 160 สาขาวิชาในหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ และอนุปริญญาวิทยาศาสตร์เพื่อการโอนย้าย รวมไปถึงหลักสูตรอนุปริญญาการศึกษาทั่วไปและอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่เสนอค่าเล่าเรียนราคาประหยัด มีนักศึกษาจำนวนหลายท่านแล้วที่เริ่มต้นการศึกษาของพวกเขาที่ TMCC ก่อน แล้วจึงโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno (UNR) หรือที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Las Vegas (UNLV) หรือที่สถาบันการศึกษาหลักสูตรสี่ปีหลายแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาด้วยโปรแกรมการศึกษาตามข้อตกลงการโอนย้ายหน่วยกิต TMCC 2+2 และ TMCC ยังคงพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา คุณจึงสามารถเริ่มต้นที่ TMCC และโอนย้ายหน่วยกิตไปที่ใดก็ได้!

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการหยิบยื่นการศึกษาและการบริการที่มีคุณภาพสูงให้แก่ชุมชนที่มีความหลากหลายของเรา ศูนย์บริการนักศึกษาชาวต่างชาติของเราทำงานแบบตัวต่อตัวกับนักศึกษาแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละท่านได้ไปถึงเป้าหมายทางด้านการศึกษา วิชาชีพ และส่วนบุคคลที่ได้ตั้งไว้

ทำไมต้องศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

 • ค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผล
 • ไม่มีค่าสมัครล่วงหน้า
 • วิทยาลัยได้ทำสัญญารับรองการโอนย้ายการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Las Vegas
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักศึกษาโดยเฉลี่ย 20 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน
 • ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับเกณฑ์การรับเข้าเรียน
 • เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองในระดับภูมิภาค
 • นักศึกษาได้รับความเอาใจใส่อย่างเป็นส่วนตัวจากที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของทางวิทยาลัย
 • แหล่งข้อมูลสำหรับนักศึกษาในวิทยาเขต: การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต, การสอนพิเศษในทุกวิชา, MathLabs, ศูนย์ออกกำลังกาย และอื่นๆ อีกมากมาย!
 • กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
 

ทำไมต้องไปที่เมือง Reno รัฐ Nevada

 • ประหยัดค่าเล่าเรียนถึงครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
 • โดยสารขนส่งสาธารณะฟรีด้วยบัตรนักศึกษา TMCC
 • เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เพียง 260,000 คน สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและมีความปลอดภัยสูง
 • มีจำนวนวันที่มีแสงแดดมากกว่า 300 วัน
 • ตั้งอยู่ห่างจากเมือง San Francisco รัฐ California เพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้น
 • ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Lake Tahoe ไม่ถึงชั่วโมง
 • กิจกรรมเล่นสกีและสโนว์บอร์ดระดับโลก
 • เดินเขา พายเรือ และแคมป์ปิ้ง
 • มีสนามกอล์ฟมากกว่า 15 แห่งในพื้นที่ท้องถิ่น
 • อีเว้นท์ประจำปี เช่น งานแสดงรถคลาสสิก การแข่งขันทางอากาศ การแข่งบอลลูนอากาศร้อน เทศกาลอาหาร รวมถึงเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก

สาขาวิชาหลัก

 • การออกแบบสถาปัตยกรรม
 • ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • การผลิตขั้นสูง
 • ชีววิทยา
 • ธุรกิจ (การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศ โลจิสติกส์ การจัดการ การตลาด)
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ศิลปะการประกอบอาหาร (ทักษะของผู้ประกอบการ และศิลปะการอบขนม)
 • การช่วยงานทันตแพทย์/อนามัยทันตกรรม
 • การศึกษา (ก่อนปฐมวัย ประถม มัธยม)
 • วิศวกรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย
 • การสื่อสารกราฟิก
 • การบริหารจัดการสถานบริการและการท่องเที่ยว
 • ดนตรี
 • พยาบาล
 • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • จิตวิทยา
 • และสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย...

การรับเข้าศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

TMCC เปิดรับนักศึกษาเข้าทำการศึกษาในภาคฤดูใบไม้ร่วงและภาคฤดูใบไม้ผลิ และยอมรับใบสมัครเข้าศึกษาอยู่ตลอดก่อนเริ่มต้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ต่อไปนี้เป็นเกณฑ์การรับสมัครของ TMCC

 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ: ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL อย่างน้อย 61 (iBT) ผลคะแนนสอบ Duolingo 90 คะแนน ผลคะแนนสอบ IELTS โดยรวมระดับ 6 หรือสูงกว่า หรือผลคะแนนจากการทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ หรือการสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา (มีทางเลือกอื่นเพิ่มเติม)
 • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน
 • ขอรับใบสมัครเข้าเรียนได้ที่ internationalapply.tmcc.edu

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ: $11,500
ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าประกันสุขภาพ: $13,800
อื่น ๆ (หนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ): $1,000
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (โดยประมาณ): $26,300

 

Truckee Meadows Community College


International Student Services
7000 Dandini Boulevard RDMT 114
Reno NV 89512-3999
P: 775-337-5605
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Truckee Meadows Community College