NEASC


Massachusetts

Western New England University

Đại học Western New England tọa lạc tại Springfield, Massachusetts, nằm trong khoảng cách lái xe đến Thành phố New York và Boston. Trường hiện có khoảng 3700 sinh viên và đào tạo các chương tr ...

  • Đại học (4 năm)
  • Sau đại học

Bay Path University

    Được thành lập vào năm 1897, Đại học Bay Path tập trung trang bị cho sinh viên bước vào một thế giới không ngừng thay đổi. Khuôn viên chính của trường nằm ở Longmeadow, Ma ...

  • Đại học (4 năm)
  • Sau đại học

Vermont

Saint Michael's College

Saint Michael’s College: Một trường Đại học nằm ở bang Vermont, Hoa Kỳ Saint Michael’s College là trường đại học 4 năm tọa lạc ở Vermont, một trong những nơi an toàn nhất và đẹp nh ...

  • Ngắn hạn/ tín chỉ
  • Đại học (4 năm)
  • Các Chương trình tiếng Anh
  • Ch˝ıng trình hè
  • Sau đại học