Highline College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $10,000 — $15,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, สุขภาพและความงาม

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  IELTS: Band 5 +, TOEFL: 54+

 • สื่อสังคม

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัย Highline ตั้งอยู่ที่เมือง Des Moines รัฐ Washington ห่างจากเมือง Seattle เพียงแค่ 25 นาที และห่างจากสนามบิน Seattle-Tacoma International Airport เพียง 11 กิโลเมตรเท่านั้น วิทยาลัย Highline เป็นวิทยาลัยที่เสนอการศึกษาขั้นสูงที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินมากที่สุด มีพื้นที่กว้าง 80 เอเคอร์พร้อมทิวทัศน์ที่สวยงามของทางน้ำ Puget Sound และภูเขา Olympic มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 10,000 คน รวมนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวน 475 คนที่กำลังทำการศึกษาอยู่ในวิทยาลัยนี้ วิทยาลัย Highline มีที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง Seattle จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการผสมผสานโอกาสในการทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและสันทนาการเข้าด้วยกันพร้อมกับรับการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับโลก

วิชาการศึกษา

วิทยาลัย Highline ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1961 เป็นวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ เสนอหลักสูตรการศึกษาสองปีและสี่ปี ดังนี้ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (เพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย) หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เพื่อการฝึกฝนด้านอาชีพ) และหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ เช่น

หลักสูตรเพื่อการโอนย้ายไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ศิลปะ การบัญชี ชีววิทยา บริหารธุรกิจ เคมี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ดนตร จิตวิทยา การพยาบาล เตรียมแพทย์, เตรียมกฏหมาย, เตรียมทันตแพทย์

การฝึกอบรมอาชีพ

ธุรกิจ
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
การร่างและเทคโนโลยีการออกแบบ
การศึกษาปฐมวัย
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การออกแบบกราฟิก
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
การออกแบบภายใน
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
การท่องเที่ยวและการขนส่ง

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

การค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และนิติ
การดูแลระบบทางเดินหายใจ
การพัฒนาเยาวชน

หลักสูตรเกียรตินิยมเพื่อการโอนย้าย (Transferable Honors Program)

หลักสูตรเกียรตินิยมของวิทยาลัย Highline ช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่อเงื่อนไขการรับสมัครเข้าศึกษาที่เข้มงวดของมหาวิทยาลัยที่ได้เลือกไว้ วิทยาลัย Highline เสนอบริการแก่นักศึกษาในด้าน

 • การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ
 • การช่วยเหลือในด้านการสมัครขอรับทุนการศึกษาและการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 ปี

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2001 มีนักศึกษาหลายท่านที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วมากกว่า 18 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถขอรับทุนเรียนดีได้อย่างแน่นอนหากทำการศึกษาจนจบหลักสูตร

ข้อมูลการโอนย้ายการศึกษาที่สำคัญ

ชั้นเรียนของหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์เทียบได้กับวิชาบังคับของการศึกษาทั่วไปในช่วงสองปีแรกในมหาวิทยาลัยนักศึกษาจากวิทยาลัย Highline ถูกโอนย้ายไปศึกษาต่อที่ University of Washington, Washington State University, Seattle University, New York University, Ohio State University, MIT, Cornell University, University of Nevada Las Vegas, California State University schools และสถาบันอื่นอีกหลายแห่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ห้องสมุดหกชั้นที่มีหนังสือกว่า 100,000 รายการนอกจากนี้ยังมีร้านหนังสือ โรงอาหารศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตและอีเมล สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง และสนามเทนนิสไว้สำหรับนักศึกษาด้วย

บริการสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 • โอกาสในการเป็นผู้นำระดับสากล
 • การฝึกงานและกิจกรรมอาสาสมัคร

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถบรรลุถึงเป้าหมายด้านการศึกษาและเป้าหมายส่วนบุคคลชั้นเรียนทั้งหมดจะสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ไม่ใช่ผู้ช่วยสอนชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีนักศึกษาโดยเฉลี่ย25 คนช่วยสร้างบรรยากาศเป็นกันเองในการโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและอาจารย์นอกจากนี้ยังมีสโมสรและกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและรู้จักเพื่อนใหม่ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการนักศึกษาต่างชาติจะรับผิดชอบให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องแก่นักเรียนต่างชาติความช่วยเหลือนี้รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าเรียนการปฐมนิเทศการให้คำแนะนำทางการศึกษาการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการปรับตัวด้านวัฒนธรรมปัญหาส่วนตัวและสุขภาพการเข้าเมืองการหาห้องเช่าหรือการพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันงานและกิจกรรมของนักศึกษา

ค่าเล่าเรียนราคาประหยัด

ค่าเล่าเรียนต่อปีอยู่ที่ 9,600 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส่วนค่าใช้จ่ายโดยประมาณคือ 8,400 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อหนึ่งปีคือ 18,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ!

มีทุนการศึกษาให้สำหรับผู้นำและนักวิชาการ

หลักสูตร ESL

คือหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ TOEFL หรือนักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่ถึง 480 คะแนน (กระดาษ), 54 คะแนน (คอมพิวเตอร์) หรือมีผลคะแนนการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน (จากการสอบทุก band) หลักสูตรนี้เปิดสอนโดย Kaplan International Programs ที่วิทยาลัย Highline นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับกลาง-สูง (ระดับ 4) จะได้รับการยอมรับเข้าศึกษาต่อโดยตรงในหลักสูตรด้านวิชาการโดยไม่ต้องสอบ TOEFL

 

Highline College


2400 South 240th Street PO Box 98000
Des Moines WA 98198-9800
P: 206.592.3725
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Highline College