Truckee Meadows Community College

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  $5,000—$10,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  โลจิสติกส์, โอนย้ายมหาวิทยาลัย, กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  NWCCU

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 6 +, TOEFL: 61+

 • สื่อสังคม

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1971 ตั้งอยู่ในเมือง Reno รัฐ Nevada ซึ่งเป็นเมืองอเมริกันเวสต์ที่สวยงาม และสามารถมองเห็นเทือกเขา Sierra Nevada ได้ TMCC เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 13,000 คน เปิดสอนมากกว่า 90 สาขาวิชาในหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ และอนุปริญญาวิทยาศาสตร์เพื่อการโอนย้าย รวมไปถึงหลักสูตรอนุปริญญาการศึกษาทั่วไปและอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่เสนอค่าเล่าเรียนราคาประหยัด มีนักศึกษาจำนวนหลายท่านแล้วที่เริ่มต้นการศึกษาของพวกเขาที่ TMCC ก่อนแล้วทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno (UNR) หรือที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Las Vegas (UNLV) และเนื่องจากว่าทางวิทยาลัยได้ทำสัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัย UNR และ UNLV ทำให้กระบวนการโอนย้ายการศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายและไม่ยุ่งยาก นักศึกษาสามารถทำการโอนย้ายได้หลังจากที่สำเร็จการศึกษาสองปีแรกที่วิทยาลัย และหลังจากที่นักศึกษาทำการศึกษาครบ 24 หน่วยกิตที่ TMCC แล้วนักศึกษาอาจสามารถเลือกทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งอื่นภายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

TMCC ทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ติวเข้มภาษาอังกฤษ (IELC) ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno เพื่อช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของตนก่อนเข้าทำการศึกษาที่ TMCC นักศึกษาผู้สำเร็จหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษสามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่ TMCC ได้อย่างง่ายดายเพื่อเริ่มต้นการศึกษาในหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยของตน

วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows ส่งเสริมความสำเร็จของนักศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการหยิบยื่นการศึกษาและการบริการที่มีคุณภาพสูงให้แก่ชุมชนที่มีความหลากหลายของเรา ศูนย์บริการนักศึกษาชาวต่างชาติของเราทำงานแบบตัวต่อตัวกับนักศึกษาแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละท่านได้ไปถึงเป้าหมายทางด้านการศึกษาและส่วนบุคคลที่ได้ตั้งไว้

ทำไมต้องศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

 • ค่าเล่าเรียนราคาประหยัด
 • วิทยาลัยได้ทำสัญญารับรองการโอนย้ายการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Reno และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Nevada เมือง Las Vegas
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักศึกษาโดยเฉลี่ย 20 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน
 • ไม่มีเกณฑ์กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
 • เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองในระดับภูมิภาค
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการเป็นรายบุคคลในแต่ละภาคการศึกษา
 • นักศึกษาได้รับความเอาใจใส่อย่างเป็นส่วนตัวจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของทางวิทยาลัย
 • บริการบัญชีอีเมลและอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาฟรี
 • บริการติวหนังสือและให้ความช่วยเหลือทางด้านการเขียนฟรี
 • กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

ทำไมต้องไปที่เมือง Reno รัฐ Nevada

 • ประหยัดค่าเล่าเรียนถึงครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
 • ค่าครองชีพต่ำ
 • การขนส่งมวลชนราคาประหยัด
 • เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เพียง 260,000 คน และมีความปลอดภัยสูง
 • มีจำนวนวันที่มีแสงแดดมากกว่า 300 วัน
 • ตั้งอยู่ห่างจากเมือง San Francisco รัฐ California เพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้น
 • ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Lake Tahoe เพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
 • กิจกรรมเล่นสกีและสโนว์บอร์ดระดับโลก
 • เดินเขา พายเรือ และแคมป์ปิ้ง
 • มีสนามกอล์ฟมากกว่า 15 แห่งในพื้นที่ท้องถิ่น

เสนอหลายหลักสูตรการศึกษา (เกือบ 90 สาขาวิชา)

 • การออกแบบสถาปัตยกรรม
 • ชีววิทยา
 • ธุรกิจ (การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศ โลจิสติกส์ การจัดการ การตลาด)
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บไซต์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ศิลปะการปรุงอาหาร
 • การช่วยงานทันตแพทย์/อนามัยทันตกรรม
 • การศึกษา (ปฐมวัย ประถม มัธยม)
 • วิศวกรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อัคคีภัย
 • การสื่อสารกราฟิก
 • ดนตรี
 • พยาบาล
 • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • จิตวิทยา
 • และสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย...

การรับเข้าศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน Truckee Meadows

TMCC เปิดรับนักศึกษาเข้าทำการศึกษาในภาคฤดูใบไม้ร่วง ภาคฤดูใบไม้ผลิ และภาคฤดูร้อน และยอมรับใบสมัครเข้าศึกษาอยู่ตลอดก่อนเริ่มต้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ต่อไปนี้เป็นเกณฑ์การรับสมัครของ TMCC

 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL นานชาติอย่างน้อย 61 (iBT) หรือ 500 (PBT) หรือผลคะแนนจากการทดสอบอื่นที่ยอมรับ หรือการสำเร็จการศึกษาที่เทียบเท่ากับการศึกษาในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เอกสารทางการเงินฉบับจริง

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม: 9,148 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายส่วนตัว: 8,925 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หนังสือ & ประกันสุขภาพ): 2,063 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (โดยประมาณ): 20,126 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

Truckee Meadows Community College


International Student Services
7000 Dandini Boulevard RDMT 319
Reno NV 89512-3999
P: 775-673-7042
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Truckee Meadows Community College